מחלקת רווחה אמונה על רווחתו של הסטודנט בכל רבדי החיים בקמפוס. המחלקה פועלת בשיתוף פעולה עם מחלקות האגודה וגורמים במכללה למינהל

על מנת לספק לסטודנט מעטפת תומכת ושיפור רווחתו האישית, החברתית והאקדמית בקמפוס.
בנוסף, המחלקה כוללת תחתיה את תחומי הסנגוריה והייצוג המשפטי ומענה למילואים.

מתוך פעולות המחלקה:
קמפוס 24/7- פעילות הקמפוס ומרחבי הלמידה בתקופת הסמסטר ובתקופת המבחנים, פתיחת הקמפוס בשבת בתקופת המבחנים ופעילויות הספריה בתקופת המבחנים.

הנגשה ופיקוח על מחירי המזון- בשיתוף פעולה עם המכללה וזכייני המזון.

פועלינו באגודה

סנגוריה- סיוע בוועדות המשמעת לאחר תקופת המבחנים.
סיוע למילואימניקים- רכז מילואים אמון על השירות לסטודנטים החוזרים משירות מילואים.

פיקוח על רמת הניקיון במכללה.

פעילויות לשיפור המחייה בקמפוס והורדת יוקר המחייה.

 

 

 

רון בן מוחה – רמ"ח רווחה