מבנה האגודה – אגודת הסטודנטים המכללה למנהל
אגודת הסטודנטים המכללה למנהל

מבנה האגודה

אגודת הסטודנטים.ות מורכבת מהמועצה אשר נבחרת על ידי בחירות אישיות וחשאיות אחת לשנה. המועצה היא נציגי ונציגות השנתונים ויושבי ויושבות הראש של בתי הספר.

יו”ר האגודה הינו גם יו”ר המועצה ולו המסכויות הקבועות בתקנון האגודה.

יושבי ויושבות ראש בתי הספר נבחרים על ידי המועצה כועד מנהל של האגודה וכן גם יו”ר ועד מנהל.

הנהלת האגודה מורכבת מיו”ר האגודה, סיו”ר האגודה ומנכ”ל האגודה לפי תקנון האגודה ולהם סמכויות הקבועות בתקנון האגודה.
בפועל בהתנהלות היום יומית ראש חטיבת אקדמיה וראש חטיבת הדוברות לוקחים חלק כהנהלת האגודה בשל חשיבותם באגודה.

יושב.ת ראש האגודה אמון על מדיניות הארגון וניהול כלל בעלי התפקידים על מנת לממש את הפוטנציאל המירבי בפועל לטובת הסטודנט.ית.

אולי יעניין אותך לקרוא גם?
פרוטוקולים ודוחות
Astraverdes

תשפ״ד

פרוטקול ישיבת מועצה 11.7 ישיבת מועצה 17.01.24ישיבת מועצה 25.2.24 ישיבת מועצה 26.05.24

המשך קריאה »
פרוטוקולים ודוחות
Eliran Swissa

תשפ”ג

ישיבת מועצה 17.01.24 ישיבת ישיבת מועצה 09.11.23ישיבת מועצה10.9.23ישיבת מועצה שניה

המשך קריאה »
מחלקות
Eliran Swissa

דוברות

מחלקת הדוברות היא הזרוע ה”שיווקית” של אגודת הסטודנטים.
החטיבה פועלת לחיזוק החיבור לסטודנטים ושיתופם במדיה החברתית באופן שוטף.

המשך קריאה »
דילוג לתוכן