תקנון אגודה – אגודת הסטודנטים המכללה למנהל
אגודת הסטודנטים המכללה למנהל

לקריאה בתקנון האגודה יש ללחוץ ← תקנון מאושר 

 

 

דילוג לתוכן