טפסים שימושיים

אגודת הסטודנטים.ות של המסלול האקדמי המכללה למינהל הינה עמותה רשומה הפועלת כ"מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר), על פי חוק העמותות. האגודה הוקמה, נוהלה ומנוהלת עד היום על ידי סטודנטים ולמען סטודנטים.

 

בעמוד זה תוכלו להיחשף לפרוטוקולים של כל הישיבות המתנהלות במסגרת האגודה, בין אם ישיבות ועד מנהל ובין אם ישיבות מועצה. תוכלו למצוא גם את התקציב השנתי המאושר בתחילת שנה אקדמאית על ידי המועצה, המורכבת מכלל נציגי המסלולים. התקציב השנתי מפרט את פעילויות האגודה לאותה השנה. בנוסף, תוכלו להתעדכן בתקנוני האגודה.

 

אנחנו, אגודה של סטודנטים וסטודנטיות הפועלים למען סטודנטים וסטודנטיות, מנהלים את הארגון בצורה גלויה לציבור, כזו שמאפשרת גישה למאגרי המידע שלנו. אנחנו רואים חשיבות